”Nền tảng Hôm nay - Kiến tạo Tương lai - Nâng tầm cao mới.”

Vậy là tháng 2 đã trôi qua thật nhanh, không chỉ bởi nó gắn với một tháng giêng năm mới thật dài mà nó còn là tháng ít nhất trong năm nữa. Tháng 3, tháng của những ngày cuối Xuân, đi cùng là những cơn mưa lất phất nhưng lại mang trong mình một trái tim nồng nàn và cháy đỏ.

TIN HKP

3/10/20231 min read

”Nền tảng Hôm nay - Kiến tạo Tương lai - Nâng tầm cao mới.”

Vậy là tháng 2 đã trôi qua thật nhanh, không chỉ bởi nó gắn với một tháng giêng năm mới thật dài mà nó còn là tháng ít nhất trong năm nữa. Tháng 3, tháng của những ngày cuối Xuân, đi cùng là những cơn mưa lất phất nhưng lại mang trong mình một trái tim nồng nàn và cháy đỏ.

Tháng 3 là tháng đong đầy của những yêu thương và nhiệt huyết của tuổi trẻ; Cùng là một dấu mốc đánh dấu khoảnh khắc giao mùa. Nhưng tháng 3 lại vô cùng đặc biệt đối với Ae chúng tôi - đó là tháng của những người đang mang trên mình chiếc áo mang tên:

Giấy HOÀNG KIM PHÁT

Chào tháng 3 nhé ! Tháng của Ae chúng tôi.

_____________________________________

Giấy HOÀNG KIM PHÁT

17/03/2008 - 17/03/2023

15 năm thành lập Giấy Hoàng Kim Phát

"Nền tảng Hôm nay - Kiến tạo Tương lai - Nâng tầm cao mới."

_____________________________________________________________________

HOÀNG KIM PHÁT Mãi mãi một Tình yêu