Proud to be a part of Hoang Kim Phat Paper

Hoàng Kim Phát Paper ???? Tự hào phân phối sản phẩm giấy Việt ngang tầm chất lượng giấy nhập khẩu tiêu chuẩn toàn cầu. “Đoàn kết một lòng - Kiến tạo thành công “

TIN HKP

10/27/20221 min read

Hoàng Kim Phát Paper

Tự hào phân phối sản phẩm giấy Việt ngang tầm chất lượng giấy nhập khẩu tiêu chuẩn toàn cầu.

“Đoàn kết một lòng - Kiến tạo thành công “

____________________

InterContinental Resort

Phú Quốc _ 27/10/2022.