KỶ NIỆM 14 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY GIẤY HOÀNG KIM PHÁT (17/03/2008 ???? 17/03/2022)

NIỆM 14 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY GIẤY HOÀNG KIM PHÁT (17/03/2008 - 17/03/2022)

TIN HKP

3/27/20221 min read

Hoàng Kim Phát Paper

Tự hào phân phối sản phẩm giấy Việt ngang tầm chất lượng giấy nhập khẩu tiêu chuẩn toàn cầu.

“Đoàn kết một lòng - Kiến tạo thành công “

____________________

InterContinental Resort

Phú Quốc _ 27/10/2022.