Giấy Fort Nhập - IK, TK, APRILFINE ( INDONESIA)

Giấy Fort Nhập - IK, TK, APRILFINE ( INDONESIA )

Giấy in trắng (Woodfree Paper)

Phân loại:

-Gồm dạng cắt và dạng cuộn.

-Có tất cả các loại khổ theo yêu cầu

Đặc điểm nổi bật:

  • 100% bột tự nhiên; Độ dày và độ mịn tốt; Không bám bụi.

  • Định lượng ổn định phù hợp cho nhiều công nghệ in

Ứng dụng:

  • Tập, vở; Giấy cho máy đếm tiền [Giấy liên tục cho máy tính tiền]

  • Bưu phẩm; Thư thông báo; Sổ tay hướng dẫn các loại.

Định lượng cơ bản (g/m2):

  • IK, TK, APRILFINE: 58, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 230gsm [Độ trắng: 92%; 95%].

  • 100% bột tự nhiên; Độ dày và độ mịn tốt; Không bám bụi.

  • Định lượng ổn định phù hợp cho nhiều công nghệ in