Giấy BÃI BẰNG (In - Viết - Photocopy) .

GIẤY FORT BÃI BẰNG (IN - VIẾT - PHOTOCOPY - Woodfree Paper)

Phân loại:

- Gồm dạng cuộn và dạng cắt tờ.

- Có tất cả các loại khổ theo yêu cầu.

Đặc điểm nổi bật:

  • 100% bột tự nhiên; Độ dày và độ mịn tốt; Không bám bụi.

  • Định lượng ổn định phù hợp cho nhiều công nghệ SX của Quý khách hàng.

Ứng dụng:

  • Tập vở; Sách giáo khoa; Giấy cho máy đếm tiền [Giấy liên tục cho máy tính tiền]. . .

  • Bưu phẩm; Thư thông báo; Sổ tay hướng dẫn các loại. . .

  • Giấy văn phòng; Photocopy. . .

Định lượng cơ bản (g/m2):

  • BÃI BẰNG: 58, 60, 70, 80, 100, 120, 160, 180gsm [Độ trắng: 76%; 84%; 92%; 95%].

  • 100% bột tự nhiên; Độ dày và độ mịn tốt; Không bám bụi.

  • Định lượng ổn định phù hợp cho nhiều công nghệ In, Viết, Photocopy. . .