Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy Chiều dài : (cm) Chiều rộng: (cm) Định lượng: (gsm)

7/12/20231 min read

Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

 • Chiều dài : (cm)

 • Chiều rộng: (cm)

 • Định lượng: (gsm)

 • Ram = 500 tờ

 • Tính trọng lượng của 1 ream (kg) = (Dài x Rộng x Định lượng)/20000

 • Với 20000 là hằng số theo quy định

 • Tính các thông số của cuồn giấy:

Ta có các ký hiệu sau:

 • Định lượng : BW

 • Số mét dài : L

 • Khổ cuộn : S

 • Trọng lượng: NW

 • Trọng lượng net (Kg)= (BW L S)/ 100.000

 • Chiều dài (m) = (NW*100.000)/ (BW và S)

(Trong đó: 100.000 là hằng số để quy đổi đơn vị tính.)