Các công thức tính áp dụng trong ngành giấy

 • Chiều dài : (cm)
 • Chiều rộng:  (cm)
 • Định lượng: (gsm)
 • Ram = 500 tờ
 • Tính trọng lượng của 1 ream (kg) = (Dài x Rộng x Định lượng)/20000
 • Với 20000 là hằng số theo quy định
 • Tính các thông số của cuồn giấy:

Ta có các ký hiệu sau:

 • Định lượng : BW
 • Số mét dài : L
 • Khổ cuộn : S
 • Trọng lượng: NW
 • Trọng lượng net (Kg)= (BW * L * S)/ 100.000
 • Chiều dài (m) = (NW*100.000)/ (BW và S)

(Trong đó: 100.000 là hằng số để quy đổi đơn vị tính.)