Doanh nghiệp nội gặp khó vì quy mô sản xuất nhỏ tại các công ty sản xuất giấy

17-08-2018
Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA) cho biết, từ cuối tháng 3/2018 đến nay, thị trường giấy Việt Nam khá sôi động.

Ngành giấy nỗ lực thúc đẩy sản xuất

17-08-2018
Theo đánh giá của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, tình hình sản xuất của ngành giấy trong nước những tháng đầu năm 2018 khá ổn định...