Giấy Sell- In hóa đơn bán lẻ

Giấy có màu trắng nhẹ, các bông giấy dễ dàng nhìn thấy rõ, có thể tráng phủ 1 mặt và 1 mặt nhám hoặc được tráng phủ cả hai mặt.

Giấy Sell các loại

Phân loại:

-Gồm dạng cắt và dạng cuộn.

-Có tất cả các loại khổ theo yêu cầu.

Đặc điểm nổi bật:

Giấy có màu trắng nhẹ, các bông giấy dễ dàng nhìn thấy rõ, có thể tráng phủ 1 mặt và 1 mặt nhám hoặc được tráng phủ cả hai mặt.

Ứng dụng:

Dùng cho ngành công nghiệp may mặc, da dày và bao gói thực phẩm.

Định lượng cơ bản (g/m2):

  • Từ 16 đến 45gsm