Giấy carbonless- OJI( Thailand)

Là loại giấy 100% bột giấy nguyên chất; Khả năng chịu nhiệt cao; có phủ hợp chất đặc biệt giúp truyền hình ảnh, có 3 loại (liên đầu, liên giữa, liên cuối), Màu (Trắng, Hồng, Vàng, Xanh Dương, Xanh Lá); Độ bền lưu trữ 05 năm.

Giấy Carbonless (Giấy in nhiều liên):

Định lượng:

- 51 – 56gsm - Liên đầu (CB) & liên cuối (CF)

- 50gsm - Liên giữa (CFB)

Phân loại:

- Hàng Ream bao bì; Hàng cắt cuộn; hàng cuộn.

- Có tất cả các loại khổ theo yêu cầu.

  • hiệu OJI (Thailand);
  • Hiệu IMPRESSION (Indonesia);
  • hiệu GOLDBEE (Malaysia);
  • hiệu GOLDEN (China).

Đặc điểm nổi bật:

Là loại giấy 100% bột giấy nguyên chất; Khả năng chịu nhiệt cao; có phủ hợp chất đặc biệt giúp truyền hình ảnh, có 3 loại (liên đầu, liên giữa, liên cuối), Màu (Trắng, Hồng, Vàng, Xanh Dương, Xanh Lá); Độ bền lưu trữ 05 năm.

Ứng dụng:

  • Giấy in liên tục, Hóa đơn, Chứng từ Ngân hàng, Phiếu Xuất kho, …
  • Giấy cuộn dùng trong máy tính tiền

 

Giấy carbonless- OJI( Thailand)