Khách hàng là trung tâm: Giấy HOÀNG KIM PHÁT luôn khẳng định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh mà HOÀNG KIM PHÁT hướng đến, vì khách hàng là người góp phần to lớn xây dựng nên thương hiệu Giấy HOÀNG KIM PHÁT

Một số hình ảnh đối tác