HKP PAPER – NƠI TỐI ƯU HÓA LỢI NHUẬN CỦA BẠN’

* Khách hàng là Trung tâm: Chúng tôi luôn khẳng định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh mà Giấy HOÀNG KIM PHÁT hướng đến, vì khách hàng là người góp phần to lớn xây dựng nên thương hiệu Giấy HOÀNG KIM PHÁT   (HKP PAPER). 

Chuyên nghiệp là Thước đo: Chuyên nghiệp và uy tín trong hoạt động kinh doanh là Thước đo cho thương hiệu Giấy HOÀNG KIM PHÁT, với mục tiêu không ngừng phát triển hoàn thiện để đạt đến những tầm cao mới, vươn lên dẫn đầu thị trường.    

Chất lượng là Danh dự: Cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng là tốt nhất, điều đó tạo nên sự khác biệt so với thị trường, Giấy HOÀNG KIM PHÁT xem đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi CBNV Công Ty.